Besiktigelse med foto og rapport. Kjøring kommer i tillegg.


kr1500